top of page

Har du hørt ordet Sankalpa? Hva betyr det?Sankalpa er en intensjon som blir ofte satt i praksisen av Yoga Nidra & eller i Mediatasjon. Noen kan si at hovedformålet med Yoga Nidra & Meditasjon er å realisere ens Sankalpa. Om dette er sant eller ikke, har Sankalpa potensiale til å frigjøre en enorm kraft ved å tydelig definere og fokusere på et valgt mål. Det blir en kraftig effekt - når du vekker viljestyrken innvendig, og ved å forene den bevisste bevisstheten med de ubevisste kreftene som ligger i dvale. Denne effekten, tar form av en kort frase eller setning, tydelig og kortfattet uttrykt, ved å bruke samme ordlyd hver gang, for å få til en positiv endring i ens liv.

Og med det- så oppstår det viktige spørsmålet: Hvordan velge riktig Sankalpa?


Sankalpa kan sees fra forskjellige perspektiver.

La oss si at livet er som en elv som må krysses. Vi kan ikke gå rett over -fra der vi står nå, fordi elven er bred, og vi kan heller ikke svømme mot den sterke strømmen. Så vi leter etter steiner som vi kan gå på, en etter en, så vi kan krysse over trygt.


Vi kan tenke at å krysse elven er vårt mål, vårt livs mål. De færreste vet hva det innebærer. Det kan ta år, mange år å oppdage. Nesten alle som kommer til yoga vil innse at de prøver å oppnå noe, men de er ikke tydelige på hva det er. Så det første trinnet er å gjenkjenne hvor vi er nå, hvor vi nå står på bredden av elven, og deretter å gjenkjenne hvilken forandring vi ønsker, og ta det første skrittet.


Dette betyr vanligvis å gjenkjenne, redusere og eliminere noen av våre negative kvaliteter som vi vet holder oss tilbake.. Dette er utgangspunktet for mange mennesker.

Hvis den negative kvaliteten kan endres og håndteres, er vi i stand til å gjenkjenne en positiv endring - som kan forbedre livskvaliteten. Og det er neste trinn i Sankalpa, vi kan endre måten vi oppfører oss på med familie, venner og samfunn og i vår livsstil.


Deretter, når vi ser enda dypere og mer presist innvendig, kan det være kvaliteter hos oss- liggende og sovende som er "stuck" eller har blitt låst - som det skjulte potensialet.

Å se / erkjenne dette er når Sankalpa får mer kraft. Men vi har noen mønster fra før, Samskara eller Karma, som har gjort den kraften til noe negativt - eller den er undertrykt og blir ikke uttrykt i det hele tatt. Når Sankalpa jobber her nede, vil holdningene vi tar - bli tatt for gitt. Men når vi finner en merkbar holdningsendring her, blir alt ganske så annerledes.


Det er her fokuset på livskraften blir skarpt, og vårt formål i dette livet kan bli gjenkjent, det er nå vi forstår Sankalpa.

Dette må komme spontant innenfra som en intuitiv forståelse, der vår natur og karakter, vår vei og dharma er i harmoni. Her blir den åndelige dimensjonen til Sankalpa realisert.


Så selv om fire trinn er beskrevet: (1) Reformering av dårlige vaner, (2) Forbedring av livskvalitet og måten å leve på, (3) Skape en reell forandring i vår personlighet, og (4) Realisere hva vi prøver å oppnå i dette livet - Sankalpa er egentlig alltid en. Men for å gjenkjenne den dypeste kvaliteten på Sankalpa, kan det hende vi må gjennom noen av trinnene underveis ..som å gå over de steinene - over en elv, hvert trinn innen rekkevidde fra forrige.


Det sies at Sankalpa ikke skal endres før den blir realisert, men mange vet ikke hva de egentlig vil, og kjenner derfor ikke i sin sanne Sankalpa. Så hvis min første intensjon er å slutte å røyke og jeg lykkes, vil åpenbart Sankalpa å slutte å røyke endre seg. Men egentlig, er det en overgang fra den ene steinen til den neste, så nå kan det bli gjort en høyere beslutning. Og så videre til den virkelige essensen til Sankalpa blir realisert, når det større bildet blir tydeligere.


Vi kan starte når som helst underveis, men valget av hvilken type Sankalpa vi tar er veldig viktig og bør alltid sikte på å få frem det beste som er i oss. Først bør det tas tid å finne ut hvilket nivå vi er på og hva som er viktig for oss nå. Enten å endre en vane eller en hel personlighet, må den være i samsvar med individets natur og derfor komme innenfra, og ikke være et produkt av ønsketanker eller et tilfeldig ønske.


For at Sankalpa skal lykkes, må visse vilkår være oppfylt. Sankalpa er som et frø som vil ha enorm kraft, men bare hvis det blir sådd i fruktbar jord, ivaretatt og pleiet daglig, med den indre sikkerhet at frøet vil produsere sin frukt i sin egen tid.

-

Etter at Sankalpa er satt, nærer sinnet det på dypere nivåer - Når frøets røtter går lenger ned, følelsene uttrykker det som en positiv følelse som har kraft og styrke, kroppen resonerer med det, og intellektet stiller ikke spørsmålstegn ved det. Tro er der, og alle personligheters dimensjoner er i harmoni, udelt og beveger seg i samme retning sammen. Hvordan kan det ikke lykkes?


Til slutt trenger Sankalpa å bli påvirket av ord sammen med noe. Det kan visualiseres symbolsk som et bilde, kjennes som visse følelser som har en gjenkjennelig kraft eller bare ro... Til slutt er ikke Sankalpa noe hyggelig du sier tre ganger i begynnelsen og slutten av en Meditasjon & Yoga Nidra praksis, men det er en motiverende kraft som du lever og beveger deg mot hele tiden, hver dag. Har du noen tanker om hva din Sankalpa er ? Kilde; *Den Meditation TT

*Swami Anandakumar Saraswati

781 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page