top of page

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt av: salg av kurs, workshops, varer og tjenester (produkter) gjennom Be Yoga Studio til elever og forbrukere som handler over nettet.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.


1. Parter

Selger er: Be Yoga Studio heretter kalt BY.  Solheimsveien 16-1473 LØRENSKOG, registrert i Brønnøysund-registeret (Be Yoga Studio) med org.nr.: NO 916 104 839, telefon: 41223061, Epost: post@beyoga.no..
Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen.
 

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). BY er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet av fysiske produkter i henhold til lov om angrerett.

Når BY mottar din bestilling, vil vi bekrefte din ordre og automatisk sende deg en ordrebekreftelse.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Om det er avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelse, så anses det som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt.
 

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

BY tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter/tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/kurs er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
 

4. Priser

Alle priser er inkludert mva og miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, administrasjon m.m.
 

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom  bank- eller kredittkort (Visa/Mastercard) eller fra din ”konto” som kan opprettes gjennom vår hjemmeside. Kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.
 

6. Levering og forsinkelser
Produktene leveres på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.
BY har risikoen for fysiske produkter inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Ordre som er gjort med Visa og Mastercard, kan ikke splittes, de må sendes komplett når alle varene har kommet på vårt lager.
 

7. Uavhentet postoppkrav

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader.

Uavhentet pakker med en verdi under NOK 5000,- ex mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 450,- eks. mva

Uavhentet pakker med en verdi over NOK 5000,- ex mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 600,- eks. mva
 

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
 

9. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen rimelig tid etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne med foto.

BY vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. BY vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.
Om  du ønsker å reklamere på kurs eller tjenester, går ikke dette under samme rettigheter som ved fysiske produkter. 
 

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp ved netthandel.
Angreretten gjelder ikke for påmelding til kurs, månedsabbonement, klippekort eller workshops

Ved avmelding fra drop-in klasser/helgekurs / workshops og spesielle events må avmeldingen skje innen
14 dager fra påmelding og senest 3 mnd før kursstart med lærere fra utland - for at du skal få refundert kursavgiften minus kr. 200 i administrasjonsgebyr.

Vi refunderer ikke kursavgift uansett grunn hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding, eller om kurset/workshopen har startet.
Om du måtte booke deg av pga sykdom, krever det skriftlig legeerklæring.

Angreretten for varer forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir BY melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert BY i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til BY innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kjøper. BY har risikoen for transporten tilbake til BY.

BY er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at BY har mottatt produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Om du har handlet i vår Be Yoga Shop i Studio, har du ingen angrerett/rett å heve kjøpet. Men du kan, i spesielle tilfeller få bytte til andre varer med tilsvarende pris. Det gjelder ikke ved salgstilbud.
 

11. Personopplysninger

BY behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I noen tilfeller kan BY også behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel å sende deg - nyhetsbrev, informasjon om tilbud etc.,  - dette gjøres kun når du har samtykket til det..

Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

-du har samtykket i utleveringen, eller

-når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

-i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

bottom of page