top of page

De 8 Sansene våre (Ja 8, ikke 5)


Vet du at vi har åtte sensoriske systemer som leverer informasjon til hjernen vår – ikke bare fem?


Vi har de du allerede kjenner til – syn ​​(visuel), smak (smak), berøring (taktil), hørsel (hørsel) og lukt (lukt). Men vi har tre til, som ikke er så kjent - vestibulær (balanse), proprioseptiv (bevegelse ) og interosepsjon (intern).


La oss se nærmere på alle de åtte sensoriske systemene ...


Visuelle Sans (syn): Vi ser gjennom øynene våre. De tar inn lysstråler som lager små bilder på baksiden av øyeeplet. Hjernen vår tolker signalene den mottar fra øyeeplet og forteller oss hva vi ser på.

Smaks Sans (smak): Våre smaksceller reagerer på mat og drikke. De forteller oss om smaker, tekstur og temperatur. De er gruppert i munn, tunge og svelg og får fem spesifikke smaker – salt, søtt, bittert, surt og umani (smak).

Taktil Sans (berøring): Vårt taktile system hjelper oss å forstå de viktige følelsene av trykk, tekstur, varmt og kaldt og smerte. Dette inkluderer å skille mellom lett berøring og fast berøring, og teksturer fra tørt til vått og rotete.


Hørsel Sans(auditiv): Vi mottar auditive input gjennom ørene våre for å måle om de er viktige eller bare en del av hverdagen vår, samt hvor de kommer fra, hvor nærme de er, og om vi har hørt dem før.


Olfaktorisk Sans (lukt): Den mest effektive sansen Dette er også en av de mest effektive sansene fordi det er den som er mest direkte koblet til hjernestrukturene som behandler informasjon. Hjernestrukturene, der informasjonen havner, er de som hjelper lukthukommelsen å utvikle seg. Her er det mulig å relatere lukt og minner, noe som hjelper fremkallings- og gjenkjenning av forskjellige deler av ditt liv.


Vestibulær Sansen (balanse): Det er den sansen som hjelper oss å holde orden på opp og ned og hvordan vi er plassert i rommet.

Det er balansen vår! Denne sansen kreves for å gå langs en linje eller sitte på en huske. Den vestibulære sansen er nært knyttet til hjernens evne til å balansere annen sensorisk inngang, slik at du kan ignorere en kløe eller et summende innsekt og fokusere på hva du gjør.


Proprioseptiv Sans (bevegelse): Propriosepsjon handler i bunn og grunn om å kjenne sin egen kropp og forteller oss hvor den er i rommet. Det sitter sanseceller i alle ledd og muskler som reagerer på trykk og trekk. De er koblet til hjernen gjennom nervesystemet. Det vil si at alle bevegelser vi gjør stimulerer denne sansen.


Interoceptive Sansen (intern): Noen ganger kalt den skjulte sansen. Interoception er evnen til å gjenkjenne stimuli og opplevelser som kroppen vår sender oss. Det er kunsten å bo og forstå denne vakre fysiske pakken (kroppen din) så full av forbindelser, reseptorer, celler og delikate vev som sender oss de mest varierte meldingene, de som vi ikke alltid hører. Men med praktisering kan du lære deg det.163 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

댓글


bottom of page