top of page

Yoga Nidra // den yogiske søvnen


Yoga Nidra

Direkte oversatt fra sanskrit betyr Nidra søvn og derfor omtales ofte Yoga Nidra som «den yogiske søvnen». Yoga Nidra er en guidet meditasjon hvor man befinner seg i en tilstand mellom søvn og våkenhet. Under Yoga Nidra praksisen går man inn i en dypt avslappet tilstand hvor man er svært mottakelig og den medfødte intelligensen kommer tydeligere til overflaten. Yoga Nidra er en form meditasjon som kan praktiseres av ulike grunner; introdusere dyp avslapning både i kropp og sinn, redusere stressnivået og nøytralisere angst, redsel, sinne og depresjon Yoga Nidra inneholder ofte en kroppsskanning, hvor man mental vender oppmerksomhet til en og en kroppsdel. Hensikten med dette er at man kan gi ennå mer slipp i den fysiske kroppen og på eventuelle spenningen som finnes i den aktuelle kroppsdelen. Under Yoga Nidra praksis kan man også lage seg en sankalpa. En sankalpa er en intensjon; det kan være en drøm man bærer på, men det kan også være noe man ønsker å forandre eller oppnå i livet. Det er ofte vanlig å ha sammen sankalpa over en lengre periode. Hensikten med en sankalpa er å ha en kort mental setning som påvirker underbevisstheten vår, dette er fordi underbevisstheten vår er svært mottakelig og sensitiv for forandring under Yoga Nidra praksisen

Yoga Nidra praksisen utføres vanligvis liggende på gulvet i savasana, men den kan like gjerne utføres sittende på gulvet eller på en stol, alt etter hva som er mest komfortabelt for den enkelte. Det viktigste er at man finner seg en så behagelig stilling som mulig. Jo mer behagelig den fysiske kroppen har det, jo mer klarer man å gi slipp og den parasympatiske delen av nervesystemet blir aktivt (økt fordøyelse, samt reduserer puls og blodtrykk). Nervesystemet gjenspeiler kroppens respons på stimuli (stress, avslapping, angst etc) og det regulerer mange av de viktigste fysiske funksjonene; blant annet pusten, hjerterytme og blodtrykk. På mange måter er nervesystemet herskeren over kroppen og sinnet, og det påvirker hvordan vi føler oss i den fysiske kroppen.

Om natten er hjernen aktiv selv om man sover og nervecellene våre kommuniserer med hverandre via elektriske impulser. Hjerne bølgene svinger med forskjellig hastigheter som er avhengig av bevist nivået vårt: 1) Gamma (40-80): I denne tilstanden er hjernen i høygir og veldig bevist 2) Beta (13-36 Hz): Dette er hurtige bølger som dominerer når vi er våkne; når vi utfører arbeid og andre daglige oppgaver. Jo mer stresset vi er jo høyere blir beta-bølgene 3) Alfa (8-13 Hz): Dominerer i den våkne tilstanden hvor vi er mentalt avspente. Det er i denne tilstanden vi lærer best og er mest mottakelig for ny informasjon. I denne tilstanden er vi mer kreative, fantasifulle, inspirert og langtidshukommelsen styrkes.

Ved hjelp av avspennings øvelser og meditasjon kan man komme inn i denne tilstanden 4) Theta (4-8 Hz): Denne tilstanden er dominerende i tilstanden mellom våkenhet og søvn, altså forstadiet til søvn. Det er i denne perioden hjernen bearbeider dagens inntrykk og informasjon, den sorteres og lagres. Dette er også den perioden hvor underbevisstheten jobber og man kan komme frem til kreative løsninger mens man er i denne tilstanden. Man kan oppnå denne tilstanden ved dyp meditasjon eller visualisering 3 . Ved å være i denne tilstanden reduseres stress og forskning viser at mennesker som mediterer får mer fremtredende thetabølger 5) Delta (0,5-4 Hz): dyp søvn

Under Yoga Nidra praksisen er man ofte et sted mellom alpha og theta hjernebølger. På et dypere tidspunkt under praksis kan theta hjernebølgene være mer dominante. Her vil man drifte inn og ut av en tilstand hvor man hører eller ikke hører hva læreren sier. Det kan hende at man hører noen ord, men at man ikke lengre kan prosessere ordene

«Yoga Nidra helps restore your natural aptitude to see and respond clearly to each situation you face”

Richard Miller

Yoga Nidra krever ingenting av deg, du er velkommen på matten din akkurat slik du er i dag og det passer for absolutt alle mennesker. Det er en workshop som er nå til helgen ... Book deg på her ... : https://clients.mindbodyonline.com/classic/ws?studioid=264165&stype=-8&sView=day&sLoc=0&sTrn=100000085

Eller så er det Yoga Nidra hver tirsdagskveld 19:30

Referanser: 1) Yoga Nidra by Richard Miller 2) Yoga Nidra by Swami Satyananda Saraswati 3) Yoga Nidra – The art of transformational sleep by Kamini Desai 4) Lagopoulos, Xu, Rasmussen, Vik, Malhi, Eliassen, Arntsen, Saether, Hollup, Holen, Davanger, Ellingsen: Increased theta and alpha EEG activity during nondirective meditation, The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009 Nov;15(11):1187-92, DOI: 10.1089/acm.2009.0113.


784 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page