top of page

Yogasūtra II.35 - ahiṁsā-pratiṣṭhāyāṁ tat-sannidhau vairatyāgaḥ

I de filosofiske tekstene ‘The Yoga Sutras of Patanjali’ utgjør mye av grunnlaget for yoga. I Sutraene studerer vi det som er kjent som "Yogas 8 grener" - hver gren er et aspekt av yogaens vei, og gir oss en veiledning i vår praksis, både på og utenfor matten.


Den første grenen består av Yamāḥ som betyr eller står for Sosiale Begrensninger. Yamāḥ

Ahiṁsā - Ikke-vold Satya - Sannhet Asteya - Ikke-stjele Brahmacarya - Moderasjon

Aparigrahāḥ - Ikke over begjære Dette er de 5 yamāḥ


Ahiṁsā ( Ahimsa ) Den aller første Yama, er 'Ahimsa', som betyr 'Ikke-vold' eller 'ikke-skade'. Når vi snakker om 'Ikke-vold' , snakker vi om ikke-vold i alle aspekter av livet. Når vi har med "Ahimsa" i tankene våre, betyr dette - ikke fysisk skade noen andre, ikke skade oss selv eller naturen; det betyr også ikke tenke negative tanker om andre eller oss selv; og sørge for at det vi gjør og hvordan vi gjør det, gjøres i harmoni, snarere enn skade. Sutra 2:35 ( Yogasūtra II.35 ) ahiṁsā-pratiṣṭhāyāṁ tat-sannidhau vairatyāgaḥ : "Når [en yogin] er godt etablert med ikke-vold, blir fiendskap forlatt i hans/hennes nærvær. "

Vi kan oversette dette til jo mer vi praktiserer ikke vold, Ahiṁsā - vil ikke vold påvirke oss. Andre kan prøve å provosere oss, men vi vil ikke bli provosert mer.
47 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page